Uitleg VitalTissue

 

VitalTissue is een initiatief van 13 organisaties (TNO, HU, Logiqol, Sanquin, BBMRI, ErasmusMC, UMCG, RU, ULS, Charles River, Galapagos, MedLaw, en BrandDoctors) voor het opzetten van een nationaal platform (not for profit) om vitaal humaan weefsel uit ziekenhuizen beschikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek (in brede toepassing). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van weefsel dat overblijft na operaties en niet nodig is voor verder onderzoek naar de gezondheid of ziekte van de patiënt. Dit weefsel (‘restweefsel’) wordt nu vaak weggegooid, maar omdat dit weefsel voor onderzoekslaboratoria van onschatbare waarde is, willen we het na toestemming van de patiënt beschikbaar stellen voor onderzoek. Momenteel bevindt het project zich in een haalbaarheidsstudie-fase (december 2018 – Juni 2020), waar we ondersteuning bij krijgen middels een subsidie van ZonMW.

 
Waarom is dit nodig? Onderzoek gericht op de gezondheid van mensen wordt vaak belemmerd door beperkte beschikbaarheid van vitaal humaan (orgaan)weefsel van goede kwaliteit. Het doel is om deze situatie te verbeteren met de opzet van een nationaal platform dat duurzaam en transparant voorziet in die behoefte. Hiermee willen we helpen gezondheidsonderzoek effectiever maken en tegelijkertijd het aantal dierproeven verminderen (zie ook https://www.vitaltissue.nl/).
 

Doel van de enquête

Het doel van deze enquête is het in kaart brengen van de behoefte aan vitaal humaan restweefsel. Op basis daarvan kunnen we inschatten of er voldoende behoefte is, en aan welke weefsels, om dit initiatief verder door te ontwikkelen.

De uitkomsten van deze enquête worden alleen gebruikt binnen het project en zullen veilig worden opgeslagen bij TNO en enkel toegankelijk zijn voor de projectpartners. De persoonsgegevens zullen aan het einde van de haalbaarheidsstudie-fase verwijderd worden.
 
 0%